ALUPROF MB 86EI

Ohnivzdornost, Tepelná Izolace, Design

ALUPROF MB 86EI: Systém oken s vysokou odolností proti ohni a tepelnou izolací. ALUPROF MB 86EI splňuje přísné požadavky na bezpečnost a poskytuje ochranu proti šíření požáru. S využitím kvalitních materiálů a precizního zpracování nabízí tento systém spolehlivost, bezpečnost a vynikající tepelnou izolaci.


Technické Informace
  • Propustnost vzduchu třída 4, EN 12207
  • Vodotěsnost třída E 1500, EN 12208
  • Odolnost proti zatížení větrem třída C5, EN 12210
  • Tepelná izolace Uf od 1,07 W/(m2K), Uw od 0,86 W/(m2K)
  • Požární odolnost třída EI30

Kvalita, řemeslo, spolehlivost

Máte otázky? Neváhejte a kontaktujte nás!

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. KMM Okno s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá KMM Okno s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).